• TOP
  • コラム
  • Chuẩn bị nghỉ lễ/ゴールデンウィークの準備
2018.05.11

Chuẩn bị nghỉ lễ/ゴールデンウィークの準備

Chuẩn bị nghỉ lễ/ゴールデンウィークの準備

Đi du lịch…đi du lịch!
Ý nghĩ cứ nằm mãi trong đầu suốt mấy ngày nay. Tuần này là tuần lễ vàng!
Tuần lễ vàng đến đồng nghĩa với việc mình chỉ phải đi làm 2 trên 5 ngày,
nhưng cũng kèm theo việc toàn bộ số giường trong 1 tuần, nhóm làm giường phải hoàn thành trong 2 ngày làm việc.
Một mục tiêu có vẻ bất khả thi nhưng vì được lên dây cót tinh thần từ trước thêm vào việc nhận được sự hỗ trợ từ đội nhóm khác.
Cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành. Và giờ mình đã có thể yên tâm nghĩ về chuyến du lịch sắp tới rồi. Lalala!


旅行…旅行!
ずっと楽しみにしてきた。今週はゴールデンウィークだ!

ゴールデンウィークは2日だけの出勤。
でも1週間分のベッドメイクを、その2日間に終わらせないといけない。
大変だと思ったけど、ちゃんと準備して、チームで助け合い、皆さんの協力で無事に完了した。

これで、安心して旅行の事が考えられる!

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE