2019.10.11

ျပႆနာ/トラブル

ျပႆနာ/トラブル

ဂၤလာပါ။
ေန႔စဥ္ အလုပ္မ်ားၿပီး ျပႆနာတက္တဲ့ေန႔ေတြလည္း ရွိတယ္ေနာ္ ။
ဘယ္သူမဆို အလုပ္မွာ ျပႆနာမျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းေတြက မလံုေလာက္တဲ့အခါ ျပႆနာ ျဖစ္လြယ္ပါတယ္။
အလုပ္မွာ ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ သတိထားေပမယ့္ တကယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ခါ မျဖစ္ေအာင္
ကိုယ့္မွာဘာက မလံုေလာက္တာလဲ ဘာလိုအပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို ေသခ်ာ အေျဖရွာၿပီး
အလုပ္ကို ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။


皆さん
お疲れ様です。

毎日忙しくしていると 、トラブルが起こる日もありますね。
誰でもトラブルには遭いたくないですが、スタッフ間でのコミュニケーションや確認が足りない時に起こしてしまいやすいです。
もちろん仕事中は気をつけていますが、もしトラブルがあったとしても次は同じようなことを起こさないように、自分には何が足りないのか、何が必要か
をちゃんと理解して、
仕事を頑張りましょう。

Sandar
Sandar
営業部 営業2課

ミャンマー出身。
ミャンマー日本語学校卒業後、日本に来日。
自習学館日本語学校卒業、東京福祉保育専門学校卒業後
シンカナースで看護助手業務(病棟助手)に従事。
介護職員初任者研修を取得
趣味:旅行、料理作る事、音楽を聴く事(ミャンマーPOP、J-POP)

Sandar's OTHER EPISODE