2019.07.23

Phòng thực phẩm/配膳室

Phòng thực phẩm/配膳室

Hầu hết mọi công việc liên quan đến bữa ăn đều được thực hiện ở phòng này.
Đây là nơi để xe chứa đồ ăn, xe trà và những vật dụng cần thiết khác.
Con đường để bữa cơm đến được tới tay bệnh nhân trước tiên phải đi qua căn phòng này thế nên nó còn có luôn hệ thống thang máy sử dụng riêng biệt.


食事関係の仕事はほとんどが配膳室で行います。
ここは配膳車やお茶のワゴン車などを置く場所でもあります。
お茶を作る為のお湯が出る機械もあります。

各病棟までご飯を届ける道のりで、配膳室が最初の地点です。
ここの中に別のエレベーターシステムもあります。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE