2019.03.29

Tháng tư/4月

Tháng tư/4月

Còn vài ngày nữa là tới tháng 4, tháng hoa anh đào, tháng nhập học, tháng bắt đầu 1 năm làm việc mới.

Công việc ở bệnh viện cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng sắp tới, nhân lực có lẽ sẽ có kha khá thay đổi.
Mọi người sẽ được di chuyển từ khoa này tới khoa khác, vị trí này tới vị trí khác để phù hợp hơn với công việc. Và cũng vì thế sẽ có khả năng mình sẽ không còn làm cùng với một số người đã gắn bó bấy lâu.

Tất nhiên sẽ vẫn là nhân viên cùng 1 bệnh viện, nhưng thời gian gặp gỡ, sẽ ít hơn. Mọi người đang lên kế hoạch cho 1 cuộc gặp mặt.


そろそろ4月になる。
4月は桜の時期だし、入学の時期だし、あと一年の仕事が始まる時期だ。

病院での仕事は何も変わらないが人材事は若干変わりがあるかもしれない。
病棟が変わったり、職種が変わるので一緒に働いている人と別れる可能性がある。

もちろん、働く病院はまだ一緒だけど、会える機会が少なくなってくる。今から皆が飲み会の計画をしている。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE