2018.12.14

Nghỉ làm/風邪

Nghỉ làm/風邪

Đó là 1 ngày dài lê thê.

Ngồi co gối trên tấm đệm, mặt hướng về phía cửa sổ, nơi mấy chậu hoa vẫn còn đọng sương sớm.
Lạnh, cơn mưa đã dứt từ đêm qua nhưng trời vẫn rất lạnh. Đã 2 ngày không thể đi làm vì cảm cúm.

Cái kiểu tiết trời ẩm ương này khiến 1 đứa đề kháng yếu như mình phát ghét. Chắc mấy chốc đã tới mùa đông. Mùa đông năm ngoái vẫn đang còn học việc.

Muốn nhanh chóng quay trở lại công việc. Phần vì không thể làm phiền mọi người mãi, phần vì đã nhớ những ngày hoạt động, chạy nhảy…


長引く一日だった。
クッションに座って窓の方を向く、ベランダの室外機の上にある花に露がまだ残っている。
寒い!雨が昨夜止んだのにまだとても寒い。風邪のため、仕事を休んでから既に2日になる。
抵抗力がない僕にとって、こんな気紛れな天気が嫌い。あっという間に冬がやってきた。去年を思い出すと僕はまだ研修中だった。

早く仕事に戻りたいなぁ。なぜなら色々な運動をしたいし、みんなに迷惑をかけちゃったから…

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE