2018.11.16

Không đề/青春

Không đề/青春

1 cuốn sổ tay, 1 cây bút, vừa theo sau người hướng dẫn vừa ghi ghi chép chép.

Sự xuất hiện của các bạn sinh viên thực tập khiến cho khoa bênh mấy ngày gần đây trở nên vui tươi hẳn. Nhóm 3-4 người cả sinh viên lẫn hướng dẫn viên có mặt khắp nơi trong khoa, tiếng chỉ dẫn cũng như vâng dạ hoạt náo cả 1 khu.
Sự xuất hiện đó cũng làm mình nhớ lai thời đi thực tập ở VN. Thời gian thảm hại nhưng đáng nhớ. Kiến thức hạn hẹp, kinh nghiệm không, kĩ năng mềm yếu kém…mang theo mỗi 2 chữ “Niềm tin”

Nhìn mấy bạn trẻ đầy sức sống, hoài bão với sự chuẩn bị đầy đủ cả về kiến thức lẫn tâm lý và tư thế chủ động mà mình thấy ngượng quá. Bởi lẽ sự thảm hại vẫn theo mình đến bây giờ, chỉ đó điều 2 chữ mang theo đã khác…”Niềm lo”


ノート一冊、ペン一本をインストラクターの方の後ろに携えながら、記録している。

学生さんたちが見学に来たから病棟の雰囲気が明るくなった。インストラクターと合わせて4人グループになり説明や質問の声が病棟中に響いた。
学生さんたちが見学に来たから僕もベトナムで見学した事を思い出した。知識が足りないし、経験がないし、コミュニケーションスキルが下手なので大変な時間を過ごしたが楽しかった。

瑞々しくてやる気を持ち、知識をキチンと身に付けている学生さんの姿を見ると自分が恥ずかしくなってきた。自分はもっと頑張らないと時代が後戻りしてしまう。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE