2018.06.29

Phút ngẫu hứng/ぎごちない川柳

Phút ngẫu hứng/ぎごちない川柳

Mưa đã dứt
Vài vị khách độc hành
Tiếng bước chân.

Nắng đang lên
Tôi trên đường khám phá
Quạ véo von.

Giờ vào làm đã điểm
Nụ cười tràn đầy, niềm khích lệ
Nữ y tá dễ thương.

Giải lao thời cũng tới
Cơm trưa vui vẻ cùng đồng nghiệp
Ga, gối vẫn tồn dư.

Thực đường ngồi kín ghế
Máy bán vé nổi giận rồi
Người xếp hàng chờ vé.

Mát rượi gió chiều
Hiền từ, phúc hậu vị bệnh gia
Lòng hạnh phúc hảo sự.

Hoàng hôn dần buông xuống
Vị thân hữu cùng bước trên đường về
Có tên là bóng tối.


雨上がり
人々歩く
水の音。

晴れてきた
通勤の道
からすの声。

看護師さん
挨拶交わし
チャイム鳴る。

十二時だ
ごはんを食べたら
午後もある。

食堂の
券売機の熱
多い人。

午後シーツ
患者さんの笑顔
やる気でる。

薄暮の道
自分の影と
共に帰る。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE